THOMAS SABO Charm Lebkuchenherz Oktoberfest 1096-007-2